Декларация за поверителност

 

С настоящата Декларация за поверителност и в съответствие с приложимите закони и разпоредби / по – конкретно Общия регламент относно защитата на данните — Регламент (ЕС) 2016/679/,  регламентираме процеса по събиране, обработка и съхранение на Ваши лични данни, които бихме могли да получим при посещение на сайта ни или когато осъществявате контакт с нас.

Какви лични данни събираме за Вас?

Когато посещавате сайта ни или осъществявате контакт с нас, ние бихме могли да получим следните категории лични данни:

  • Автоматично събрана информация — включва информация за компютъра, IP адреса и браузъра Ви, която можем да съберем, когато приемате предлаганите от нашия сайт бисквитки или бисквитки, притежавани от трети страни, уеб маяци и други технологии, които събират гореописаната информация за посетителите на нашия сайт. За повече информация се запознайте с нашата Политика за бисквитките.
  • Предоставени от Вас лични данни — когато искате да осъществите контакт с нас и използвате контактната ни форма, Вие можете да ни предоставите Вашите имена, телефон за връзка и/или адрес на електронната Ви поща. Тази доброволно предоставена ни от Вас информация използваме и ще използваме единствено с цел осъществяване на обратна връзка с Вас в отговор на Вашето запитване.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо за целта, за която са ни предоставени или са събрани от нас.

Споделяме ли Вашите лични данни с терти лица?

Компас ЕООД не споделя събраната лична информация с трети лица.

Как гарантираме сигурността на личните Ви данни?

“Kомпас“ ЕООД има въведен набор от физически, технически и административни мерки  както и технологии и процедури за сигурност, които безусловно осигуряват защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда.

Какви права имате по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас?

Във всеки един момент Вие можете:

  • да получите копие от личните си данни и информация за това как и на какво основание се обработват тези лични данни;
  • да коригирате неточни лични данни, включително да ги редактирате или допълните при необходимост;
  • да изтриете личните си данни;
  • да ограничите обработването на личните си данни.

Лице по защита на данните на Компас ЕООД

Елена Аксандрова

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Всички елементи от съдържанието на уебсайт www.compassfish.com, включително дизайн на сайта, изображения, софтуерни програми, звукови, видео и анимационни файлове, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици, търговски концепции и др., тяхното подреждане на сайта, са обект на интелектуална собственост и не могат да бъдат използвани без изрично и писмено разрешение на притежателя на съответното право на интелектуална собственост (авторско право, право върху търговска марка, патент и др.).

За „Използване“ по смисъла на предходното изречение ще се счита, включително, но не само: всяко копиране за търговска употреба, взаимстване или разпространение, променяне или публикуване на изброените елементи в други сайтове и т.н.

Дружество „Си Трейд 2011“ ЕООД е притежател на всички правата на интелектуална собственост, възникнали по отношение на елементите, публикувани на уебсайт www.compassfish.com.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Използването на уебсайт www.compassfish.com се счита за съгласие от Ваша страна със съдържанието на онлайн декларацията за конфиденциалност, с която може да се запознаете на страница Декларация за конфиденциалност.

Ако не приемате текста на декларацията за конфиденциалност, моля, не използвайте нашия уебсайт.

Запазваме си правото по собствена преценка да променяме, модифицираме, добавяме или отменяме части от тази декларация по всяко време. Моля, периодично проверявайте посочената страница за промени. Ако продължавате да използвате нашия уеб сайт след момента на публикуване на дадени промени ще означава, че приемате тези промени.

ПРОДУКТИ И ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРОДУКТИТЕ

Информацията на тези страници е предоставена единствено за информационни цели и не е задължителна. За по-подробна информация, моля свържете се с нас.