Декларация за конфиденциалност

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Се задължавам без изрично и писмено разрешение да не копирам, взаимствам или разпространявам за търговска употреба, променям или публикувам в други сайтове елементи от съдържанието на уебсайт www.compassfish.com, включително, но не само: дизайн на сайта, публикувани на него изображения, софтуерни програми, звукови, видео и анимационни файлове, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици, търговски концепции и др., както и начина на тяхното подреждане на посочения сайт.

2. Известно ми е, че Дружество „Си Трейд 2011“ ЕООД е притежател на всички права на интелектуална собственост (авторско право, право върху търговска марка, патент и др.), възникнали по отношение на описаните по-горе елементите, публикувани на уебсайт www.compassfish.com.

3. Известно ми е, че при извършване на неоторизирано копиране, взаимстване или разпространяване за търговска употреба, променяне или публикуване в други сайтове на елементи от съдържанието на уебсайт www.compassfish.com, Дружество „Си Трейд 2011“ ЕООД има правото да предприеме мерки спрямо мен по съдебен ред за обезщетяване на нанесените му вреди и да поиска подвеждането ми под отговорност, включително наказателна.