Declarație de confidențialitate

Cu prezenta Declarație de confidențialitate și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile / în special Regulamentul general privind protecția datelor – Regulamentul (UE) 2016/679/, am reglementat procesul privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le-am putea primi, atunci când vizitați site-ul nostru sau când intrați în contact cu noi.

 

Ce date personale colectăm despre dvs.?

Atunci când vizitați site-ul nostru sau intrați în contact cu noi, am putea primi următoarele categorii de date cu caracter personal:

–  Informații colectate automat – inclusiv informații despre calculatorul, adresa IP și
                 browser-ul dvs., pe care le putem colecta atunci când acceptați cookie-urile propuse 
                 de site-ul nostru sau cookie-uri deținute de terțe părți, semnalizatoare web și alte
                 tehnologii care colectează informațiile de mai sus despre vizitatorii site-ului nostru. 
                 Pentru mai multe informații, citiți Politica noastră de cookie-uri.

–  Date personale furnizate de dvs. – atunci când doriți să ne contactați și să folosiți  
                formularul nostru de contact, ne puteți furniza numele dvs., telefon de contact și/sau  
                adresa dvs. de e-mail. Aceste informații pe care ni le furnizați în mod voluntar, le
                folosim și le vom folosi numai pentru a vă răspunde la solicitarea dumneavoastră.

Cât timp stocăm datele dvs. personale?

Vom stoca datele dvs. personale numai atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care ne-au fost furnizate sau au fost colectate de noi.

Oare împărtășim datele dvs. personale cu terțe părți?

Compass EOOD nu împărtășește informațiile colectate personale cu terțe părți.

Cum garantăm securitatea datelor dvs. personale?

”Compass“ EOOD a introdus o serie de măsuri fizice, tehnice și administrative, precum și tehnologii și proceduri de securitate pentru a asigura în mod necondiționat protecția datelor dvs. personale de pierdere, abuz, modificare, distrugere sau deteriorare.

Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele personale despre dvs. pe care le stocăm?

În orice moment puteți:

– să primiți o copie a datelor dvs. personale și a informațiilor despre cum și pe ce  
               bază sunt prelucrate aceste date personale;

– să corectați datele personale incorecte, inclusiv să le editați sau să le completați, dacă
              este necesar;

– să ștergeți datele dvs. personale

– să restricționați procesarea datelor dvs. personale.

Persoana de protecție a datelor Compass EOOD

Elena Aleksandrova

DREPT LA PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate elementele din cuprinsul website-lui www.compassfish.com, inclusiv designul site-tului, imaginile, programele de soft, incluisiv, dar nu numai: designul site-lui, imaginile publicate în el, programele de soft, fișierele audio, video și animație, texte, bază de date, grafice, desene, schițe, concepțiile comerciale etc., precum și modul de prezentare în site-ul specificat sunt obiect al proprieții intelectuale și nu pot fi utilizate fără acordul special scris al diținatorului dreptulul de proprietate intelelectuală (dreptul de autor, deptul asupra mărcii comerciale, patentul etc.).

Ca „Folosire” în sensul frazei precedente, cosidera inclusiv, și nu numai: orice copiere pentru uz comercial, preluate sau reproduse, modificarea sau publicarea elementelor în alte site-uri etc.

Societatea „C Trade 2011“ EOOD e posesorul tuturor drepturilor de prorpietate intelectuală, născute relativ la elementele, publicate în website-ul www.compassfish.com.

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

Utilizarea websile-lui www.compassfish.com se consideră ca acceptare din partea dumneavoastră a cuprinsului on-line declarației de confidețialitate, care o puțeți vedea pe pagina Declațarie de Confidențialitate.

Dacă nu accepțați textul declațației de confidețialitate, vă rugăm, nu utilzați site-ul nostru.

Ne rezervăm dreptul de liberă noastră apreciere să schimbăm, modificăm, adaugăm sau anulăm părți din această declarație, oricând. Periodic, vefificați pagina respective pentru nouăți. Dacă continuați să folosiți site-ul nostru după momentul publicării unor schimbări, va însemna că ați acceptat aceste scihimbări.

PRODUSE SI INFOMAȚII LEDATE DE PRODUSE

Informațiile, prezentate pe aceste pagini sunt propuse cu scopul de informare, fiind neobligatorie. Pentru informații suplimentare, contactați-ne.