Declarație de confidețialitate

DECLARĂM CĂ:

1. Mă oblig, că fără acceptul special și scris, să nu copiez, preiau sau reproduc pentru uz comercial, modific sau public în alte site-uri elemente din cuprinsul website-lui www.compassfish.com, incluisiv, dar nu numai: designul site-lui, imaginile publicate în el, programele de soft, fișierele audio, video și animație, texte, bază de date, grafice, desene, schițe, concepțiile comerciale etc., precum și modul de prezentare în site-ul specificat.

2. Cunosc că, Societatea „C Trade 2011“ EOOD e poserorul tuturor depturilor intelectulе (dreptul de autor, deptul asupra mărcii comerciale, patentul etc.), născute în raport cu elementele susmenționate, publicate în website-ul www.compassfish.com.

3. Îmi este cuconscut că, în cazul copierii, preulării sau reproducerii neautorizate pentru uz comercial, menționarea sau publicarea unor elemente din curprinsul site-tului www.compassfish.com, în alte site-turi, Societatea „C Trade 2011“ EOOD are dreptul să formuleze fața de mine pe cele juridică despăgubiri pentru prejudicii suterite și să ceară răspunderea mea, incusiv penală.